บริษัท เบสท์ ออนไลน์ โปรดักส์ จำกัด

Share  
  318 ครั้ง แรงบันดาลใจ
และแนวคิดในการสร้างธุรกิจ


จากหิ้งสู่ห้าง ชูนวัตกรรมไทย ด้วยความชอบและสนใจ ในผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม จึงเดินทางไปชมงานแสดงสินค้า ทั้งในและต่างประเทศมากมาย แล้วนำข้อมูลมาศึกษาเพิ่มเติม พบว่าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่ต่อยอดจาก ผลงานวิจัย เป็นเรื่องที่น่าสนใจยิ่ง ที่มากไปกว่านั้น ผลงานวิจัยของไทย มีความน่าสนใจมากเช่นกัน

คุณขนิษฐา ขำปัญญา (คุณน้อง)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์ ออนไลน์ โปรดักส์ จำกัด

BOPbiz.com
BOPbiz.com
 
A N Y T I M E
A N Y W H E R E
A N Y D E V I C E
เมื่อมีโอกาสพูดคุยกับนักวิจัยไทยหลายๆ ท่าน ก็ได้รับความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานเป็นอย่างยิ่ง แต่ทีมนักวิจัยไทยหลายท่านมีความเห็นส่วนใหญ่ที่เหมือนกันคือ มีผู้ประกอบการจำนวนน้อยมาก ที่สนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนำไปพัฒนาเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ นั่นเป็นสาเหตุให้ "งานวิจัยอยู่บนหิ้ง ไม่มีโอกาสได้ทำตลาดสู่ห้าง"  
BOPbiz.com
BOPbiz.com

 
BOPbiz

จุดเริ่มต้นธุรกิจ


ผลิตภัณฑ์ที่ดีควรคู่ต่อธุรกิจที่สามารถสร้างความเติบโตได้ ผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์ด้านการตลาดเครือข่าย จึงรวบรวมทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเครือข่าย และการตลาดออนไลน์รูปแบบใหม่ และได้รับเกียรติให้คำปรึกษาจากทีมวิจัยที่มีประสบการณ์สูง

จึงได้ก่อตั้งธุรกิจ BOP เพื่อทำการตลาดรูปแบบใหม่ ที่มีการประสานรูปแบบการตลาดเครือข่ายและการตลาดออนไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างความเติบโตและขยายตลาดผ่านระบบเครือข่ายสมาชิก MLM

เน้นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่สมาชิก ด้วยแผนการตลาดที่ตอบโจทย์และเป็นไปได้จริง

วิสัยทัศน์
"เป็นผู้นำในการผลิตต่อยอดผลงานนักวิจัยไทยสู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อสุขภาพและความงามในเชิงการค้า โดยการตลาดเครือข่ายที่เน้นการสร้างรายได้ต่อสมาชิกผู้จำหน่าย และกระจายสินค้าสู่เครือข่ายผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงคุณภาพสินค้า มาตรฐานความปลอดภัยเป็นสำคัญ และบริษัทจะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพสินค้า ให้ดีขึ้น พร้อมกับการมุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ


พันธกิจ

BOPbiz


ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม

BOPbiz


สร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นในทุกผลิตภัณฑ์ ด้วยผลงานวิจัยไทย


BOPbiz


พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม โดยต่อยอดจากผลงานนักวิจัยไทย และลดมูลค่าการนำเข้าสารสกัดจากต่างประเทศ

BOPbiz


ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนของโรงงาน และโรงงานพันธมิตรให้สะอาด ปลอดภัยตามมาตรฐาน


BOPbiz


บริหารต้นทุนให้สินค้ามีคุณภาพสูง ราคาไม่แพง และแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมเดียวกันได้

BOPbiz


แผนธุรกิจ ชัดเจน โปร่งใส สร้างรายได้ได้จริง


BOPbiz


มีระบบการทำงานที่สนับสนุนการทำงานให้สมาชิกทำตลาดโดยง่าย ลดต้นทุนการทำงาน ประหยัดเวลา เพิ่มความสะดวกสบายด้วยระบบสต๊อก ฟรี! และบริการจัดส่งในนามสมาชิก ฟรี!

BOPbiz


มีบริการหลังการขาย และให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่สมาชิก นักธุรกิจ และผู้บริโภค


BOPbiz


มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบปฏิบัติการทางธุรกิจที่ทันสมัย มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนความสำเร็จ ในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่สมาชิก

BOPbiz


สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรธุรกิจ และทำให้องค์กรเป็นที่ยอมรับ และรู้จัก ภายใน 1 ปีเกี่ยวกับเรา
รับสมัครทีมงานต้นสายประจำจังหวัด..ด่วน !!!
Copyright 2020 © BOPbiz.com
All Right Reserved created